individual

Stu Nicholls | CSSplay | Professional series #6
-------------------------------------------
 
เจ้าหนูถามจังยินดีต้อนรับค่ะ
 
-------------------------------------------

-------------------------------------------
 
 

 

 

ศว.ตรังได้เป็นวิทยากรถ่ายทดฃอดความรู้เรื่อง เครื่องรอน อากาศยานแก่นักเรียนโรงเรียนวิเชียรมาตุ

วันที่ลง 2010-11-26

รายละเอียด: ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาตรังได้เป็นวิทยากรถ่ายทดฃอดความรู้เรื่อง เครื่องรอน อากาศยานแก่นักเรียนโรงเรียนวิเชียรมาตุ ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2553